Sommersolverv

Solverv betegner de to tidspunktene når solen har størst deklinasjon i løpet av året. Tidspunktene for solvervene er den 20. eller 21. juni og den 20. eller 21. desember. Sommersolverv og vintersolverv forholder seg motsatt til hverandre på den nordlige og den sørlige halvkule. Tidspunktet har også forbindelse til Sankthansfeiringen. Krepsens vendekrets Når jorden er …

Les mer

Midtsommersdag

Sommerhalvåret i Norge går fra 14. april til 13. oktober. Midtsommerdagen regnes for den 14. juli, selv om det i følge gammel tradisjon antakelig er den 20. juli som er den egentlige midtsommersdagen. Dagen er etter hvert også blitt knyttet til den 24. juni og jonsok, samme dag som svenskene markerer sin midtsommersdag. Midtsommersdagen i …

Les mer