September

Hva skjedde i september? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

September er årets niende måned og har 30 dager.

I den romerske kalenderen var september den syvende måneden og fikk navn etter latin septem, som betyr sju. Slik juli ble oppkalt etter Julius Cæsar og august etter keiser Augustus, oppkalte keiser Caligula i år 37 september måned etter sin far Germanicus, en yngre bror av keiser Tiberius.


Vis 1. september

Vis 2. september

Vis 3. september

Vis 4. september

Vis 5. september

Vis 6. september

Vis 7. september

Vis 8. september

Vis 9. september

Vis 10. september

Vis 11. september

Vis 12. september

Vis 13. september

Vis 14. september

Vis 15. september

Vis 16. september

Vis 17. september

Vis 18. september

Vis 19. september

Vis 20. september

Vis 21. september

Vis 22. september

Vis 23. september

Vis 24. september

Vis 25. september

Vis 26. september

Vis 27. september

Vis 28. september

Vis 29. september

Vis 30. september