Sommersolverv

Solverv betegner de to tidspunktene når solen har størst deklinasjon i løpet av året. Tidspunktene for solvervene er den 20. eller 21. juni og den 20. eller 21. desember. Sommersolverv og vintersolverv forholder seg motsatt til hverandre på den nordlige og den sørlige halvkule. Tidspunktet har også forbindelse til Sankthansfeiringen.

Krepsens vendekrets

Når jorden er i det punktet av sin bane der den nordlige halvkule har sterkest helling mot sola, er det sommersolverv. Helningen utgjør 23,4 grader av jordas nord-sør-akse relatert til sola. Ulike deler av jordkloden treffes forskjellig av sollyset. Sola har på dette punktet sin største høyde over horisonten i løpet av året. Sola står i sør midt på dagen og gir størst daglengde. Sola når i dette tidspunktet opp til zenit ved Krepsens vendekrets midt på dagen, en imaginær linje som trekkes rundt hele jordkloden omtrent på samme breddegrad som Cuba.

Før og etter sommersolverv virker det som om solas bane ikke endrer seg, noe den i virkeligheten gjør bortsett fra at den beveger seg langsommere.

Sommersolverv flytter seg

Normalt inntreffer solverv i juni samme dag hvert år, men allikevel skifter datoen. Årsaken til dette er at det ikke er overensstemmelse mellom et menneskelig kalenderår og et astronomisk år. Vårt kalenderår er 365 dager, mens et astronomisk år varer i 365,24 dager. Selv om den nordlige halvkule har mer sollys ved sommersolverv enn andre dager i året, er det ingen garanti for at det også er årets varmeste dag. Hav og atmosfære er varmelagre som tar opp solstrålene, men fordi det tar noen uker å avgi denne varmen igjen, får vi ofte sterkere varme de to påfølgende månedene.

Sommersolverv som merkedag

Sommersolverv er blitt feiret i svært lang tid. Egypterne bygde sine pyramider slik at solen når den ble sett fra sfinksen gikk ned midt mellom de to pyramidene. Inkaene hadde egne seremonier. Mest kjent er Stonehenge i England som knyttes både til vintersolverv og sommersolverv. I nyere tid faller feiringen av Sankthans, en kristen tradisjon, på noenlunde samme tidspunkt.