Midtsommersdag

Sommerhalvåret i Norge går fra 14. april til 13. oktober. Midtsommerdagen regnes for den 14. juli, selv om det i følge gammel tradisjon antakelig er den 20. juli som er den egentlige midtsommersdagen. Dagen er etter hvert også blitt knyttet til den 24. juni og jonsok, samme dag som svenskene markerer sin midtsommersdag. Midtsommersdagen i …

Les mer