August

Hva skjedde i august? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

August er årets åttende måned og har 31 dager.

Den er oppkalt etter keiser Augustus og er den sjette måned i den opprinnelige romerske kalender. Måneden het Sextilis før Augustus sin tid.

En vanlig misoppfattelse, som sannsynligvis stammer fra astronomen Sacrobosco, er at Augustus økte antall dager i august til 31 for å tilfredsstille sitt eget selvbilde, fordi han nektet å godta en måned som var kortere enn juli, som hadde fått navn etter Julius Cæsar.


Vis 1. august

Vis 2. august

Vis 3. august

Vis 4. august

Vis 5. august

Vis 6. august

Vis 7. august

Vis 8. august

Vis 9. august

Vis 10. august

Vis 11. august

Vis 12. august

Vis 13. august

Vis 14. august

Vis 15. august

Vis 16. august

Vis 17. august

Vis 18. august

Vis 19. august

Vis 20. august

Vis 21. august

Vis 22. august

Vis 23. august

Vis 24. august

Vis 25. august

Vis 26. august

Vis 27. august

1963 – Martin Luther King jr. holder sin berømte tale «I Have a Dream» foran Lincolnmonumentet i Washington, D.C..
Vis 28. august

Vis 29. august

Vis 30. august

Vis 31. august