April

Hva skjedde i april? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

April er årets fjerde måned og har 30 dager. Navnet kan være basert på «Apru» et Etruskisk låneord for greske Afrodite, eller ap(e)rilis «den følgende, eller neste» som den andre måneden i den Romerske kalenderen. En alternativ forklaring er at navnet henger sammen med det latinske verbet aperire, åpne; april skulle dermed være måneden som «åpner» for sommeren. I den tidlige romerske 10-månederskalenderen var april den andre måneden. Før 713 f.Kr. ble Januar og Februar lagt til slik at April ble den fjerde måneden. Julius Caesar la til en ekstra dag slik at den julianske kalenderen hadde april med 30 dager.

Jeg vælger mig april er et dikt av Bjørnstjerne Bjørnson fra 1870.


Vis 1.april

Vis 2. april

Vis 3. april

Vis 4. april

Vis 5. april

Vis 6. april

Vis 7. april

Vis 8. april

Vis 9. april

Vis 10. april

Vis 11. april

Vis 12. april

Vis 13. april

Vis 14. april

Vis 15. april

Vis 16. april

Vis 17. april

Vis 18. april

Vis 19. april

Vis 20. april

Vis 21. april

Vis 22. april

Vis 23. april

Vis 24. april

Vis 25. april

Vis 26. april

Vis 27. april

Vis 28. april

Vis 29. april

Vis 30. april