Midtsommersdag

Sommerhalvåret i Norge går fra 14. april til 13. oktober. Midtsommerdagen regnes for den 14. juli, selv om det i følge gammel tradisjon antakelig er den 20. juli som er den egentlige midtsommersdagen. Dagen er etter hvert også blitt knyttet til den 24. juni og jonsok, samme dag som svenskene markerer sin midtsommersdag.

Midtsommersdagen i gamle dager

Fra gammelt av ble den 14. juli feiret som et midtsommerblot. Dette var en hedensk offerfest som de norrøne forfedrene våre feiret i 28 dager etter sommersolverv. Primstavmerket for denne dagen er et tre. Etter sigende skulle gresset på hamna være på sitt beste på denne tiden.

Den 14. juli eller 20. juli?

Datoen for midtsommersdagen er usikker, selv om vi i dag anser den 14. juli som midtsommerdagen. Om vi ser på den nøyaktige datoen ut fra sommersolverv, burde dagen vært rundt 20. juli. Dette tilsvarer Vassause i følge kristen tradisjon. Dagen blir også kalt Maritmesse eller Marit Vassause. Om det regnet denne dagen, ble det ”styggvær mange uker denne høsten”. Derfor navnet ”Vassause”. Dagen markerte også dagen for når slåttonna satte inn og frykten for at det skulle komme regn som ødela avlingen.

I følge den svenske religionshistorikeren Andreas Nordberg er det en 28-dagers syklus mellom de store blotene i Norden og sommersolverv, vintersolverv, høstjevndøgn og vårjevndøgn. Værspådommene for høsten blir sett i sammenheng med hundedagene og er i samsvar med tradisjonene fra de andre store blotene i løpet av året. Alle hadde tilsvarende spådommer om det kommende været. Dette øker sannsynligheten for at den 20. juli fra gammelt av var den egentlige midtsommersdagen.

Midtsommerblot

Et blot var en rituell offerfest som ble holdt til ære for våre norrøne guder. Ofrene var ofte mat sammen med rituell slakting av dyr. Blodet ble stenket på de som deltok. I tillegg ble vegger og tak i hovet stenket. Gamle nedtegnelser viser at det på enkelte blot også ble ofret mennesker. Etter hver av merkedagene var det 28 dager. Midtsommerblotet kom følgelig fire syvdagersuker etter sommermål.