Norges nasjonaldag

Norges nasjonaldag

Våre naboland er misunnelige på vår tradisjonsrike feiring av nasjonaldagen vår. Den kalles også barnas dag, mye fordi norske barn kan spise så mange is de vil på 17. mai. For en lykke. Den norske grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814 i Eidsvollsbygningen. Inntil da hadde Norge vært styrt av den danske kongen. Fra den …

Les mer

Andre pinsedag

Andre pinsedag er avslutningen av en kristen høytid som strekker seg over tre dager, fra pinseaften til andre pinsedag. Pinsen er blant de viktigste høytidsdagene i kirken. Dagene er en feiring av hvordan Den Hellige Ånd steg ned til Apostlene i form av Ildtunger. Pinsen slik den beskrives i Bibelen Historien om hva som skjedde …

Les mer

Første pinsedag

Første pinsedag er fortsettelsen av en kristen fest som strekker seg over tre dager, fra pinseaften til andre pinsedag. Første og andre pinsedag er i følge kristen tro den dagen da Den Hellige Ånd kontaktet apostlene, i form av ildtunger. Fordi pinsen er forbundet med oppstandelsen, regnes høytiden som en av religionens viktigste. Den bibelske …

Les mer

Pinseaften

Pinseaften er begynnelsen av en kristen fest som strekker seg over tre dager, fra pinseaften til andre pinsedag. Pinsen er blant de viktigste høytidsdagene i kirken, der Den Hellige Ånd skal ha steget ned til apostlene i form av ildtunger 10 dager etter Kristi himmelfart. Pinseaften i Bibelen Navnet er en omgjøring av det greske …

Les mer

Veterandagen

I 2010 ble det bestemt at 8.mai også skulle være veteranenes dag (i tillegg til Frigjøringsdagen). Dagen ble markert for første gang i 2011 og har siden da vært en merkedag der alle som har kjempet i krig for Norge hedres og feires. Dette gjelder både veteraner som tjenestegjorde under andre verdenskrig og de som …

Les mer

Frigjøringsdagen

Frigjøringsdagen  markeres den 8.mai og er til minne om den kjærkomne dagen i 1945 da den tyske okkupasjonen etter fem år endelig var over. Etter 17.mai er det nok den mest nasjonalromantiske merkedagen vi feirer i Norges land. Siden 2010 har frigjøringsdagen også blitt sett på som dagen da vi setter pris på våre veteraner og …

Les mer

1. mai

1. mai feires over hele landet for å hedre arbeiderbevegelsen. Første gang denne dagen ble feiret i Norge var i 1890. Fra gammelt av ble denne dagen kalt Gauksmesse. Dette var dagen da man lyttet for å høre gjøken første gang. Hvis gjøken gol i sør, ble det et godt år, men dersom den hørtes …

Les mer

Gauksmesse

Gauksmesse, eller Gaukdagen, er i norsk tradisjon knyttet til den første sommermåneden (1.mai). Dagen ble i følge Snorres Edda kalt Gaukmåneden. Noen av de primstavene som er funnet, har innkarvet en fugl, noe som synes å referere til navnet. I Kirkekalenderen ble dagen betegnet med et dobbelt kors til minne om apostlene Filip og Jakob …

Les mer