Gauksmesse

Gauksmesse, eller Gaukdagen, er i norsk tradisjon knyttet til den første sommermåneden (1.mai). Dagen ble i følge Snorres Edda kalt Gaukmåneden. Noen av de primstavene som er funnet, har innkarvet en fugl, noe som synes å referere til navnet. I Kirkekalenderen ble dagen betegnet med et dobbelt kors til minne om apostlene Filip og Jakob …

Les mer