Samenes nasjonaldag

Samefolkets dag, samenes nasjonaldag, er felles for samer fra Finland, Sverige, Russland og Norge. Fra og med 6. februar 2003 ble dagen offisiell flaggdag i Norge. Historikk og bakgrunn for ”samisk folkedag” Det første samiske landsmøtet kom sammen i metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra …

Les mer

Morsdag

Bakgrunnen for morsdag er å gjøre stas på sin egen mor, mødreskap og mødre i sin allmennhet. Morsdag feires på ulike datoer verden over, men i Norge er andre søndagen i februar fastsatt som offisiell morsdag. Ideen til feiringen kommer som så ofte fra USA. Historikk og bakgrunn for morsdagen Til å begynne med ble …

Les mer

Valentinsdag

St Valentinsdagen er først i senere tid også blitt populært i Norge, selv om vi ikke har nådd amerikanske tilstander enda. Tidligere var det i første rekke engelskspråklige land som feiret denne dagen. Etter hvert har tradisjonen spredt seg til flere og flere land. Stor omsetning av valentinsprodukter I 2015 ble det omsatt for bortimot …

Les mer

Fastelavn

Fastelavn innleder den romersk-katolske kirkens faste før påske, en periode på 40 dager der søndagene ikke er regnet med. Fastelavn faller alltid på søndag 7 uker (49 dager) før 1. påskedag. Bakgrunn og historikk Fastelavn har røtter fra middelalderen. Selve fasten innledes med askeonsdag. Etter hvert ble søndag kalt fleskesøndag eller fastelavnssøndag. Mandagen ble blåmandag, alternativt …

Les mer