Samenes nasjonaldag

Samefolkets dag, samenes nasjonaldag, er felles for samer fra Finland, Sverige, Russland og Norge. Fra og med 6. februar 2003 ble dagen offisiell flaggdag i Norge.

Historikk og bakgrunn for ”samisk folkedag”

Det første samiske landsmøtet kom sammen i metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var første gang i historien at nord- og sørsamer fra ulike land samlet seg om et så stort arrangement for å drøfte problemstillinger og saker av felles interesse.

Samenes nasjonaldag, ”samisk folkedag” eller ”samefolkets dag” ble for første gang feiret i 1993. Dette var også samtidig med at FN’s internasjonale urbefolkningsår offisielt ble åpnet i Karasjok. I 1992 besluttet den 15. nordiske Samekonferansen i Helsinki at den 6. februar skulle være samenes nasjonaldag.

Offisiell flaggdag

Bondevik-regjeringen II anerkjente i 2001 den 6. februar som nasjonaldag. Noen har hevdet at et begrep som ”nasjonaldag” krever at det finnes en samisk stat. Samekonferansen på sin side la vekt på at samene utgjør et eget folk og at betegnelsen ”nasjonal” derfor ikke forutsetter at samene har sin egen stat. Både samekonferansen, det som senere er blitt Samerådet, i tillegg til alle de nordiske sametingene, har tatt i bruk begrepet ”nasjonaldag” som offisielt begrep på den 6. februar. Samene er regnet for å være en av de statsløse nasjonene i verden.

Fra og med 2003 ble 6. februar offisielt flaggdag i Norge. Det betyr at alle offentlige bygg skal heise det norske flagget denne dagen. I tillegg er det valgfritt å bruke det samiske flagget. Når det flagges den 6. februar er det både en erkjennelse av den samiske identiteten og en hilsen fra resten av landet til samene denne dagen.

Feiring av samenes nasjonaldag

Den 6. februar blir markert i det samiske bosettingsområdet på mange måter. Fest og aktiviteter for barn og unge står sentralt. Skoler og barnehager tar ofte opp samiske temaer før selve feiringen. Selve nasjonaldagen feires ved å pynte seg med samiske kofter, kulturinnslag og et felles måltid. I Oslo er det blitt tradisjon at ordføreren inviterer samer som bor i Oslo og Østlandsområdet til frokost denne dagen.