Morsdag

Bakgrunnen for morsdag er å gjøre stas på sin egen mor, mødreskap og mødre i sin allmennhet. Morsdag feires på ulike datoer verden over, men i Norge er andre søndagen i februar fastsatt som offisiell morsdag. Ideen til feiringen kommer som så ofte fra USA.

Historikk og bakgrunn for morsdagen

Til å begynne med ble morsdagen arrangert at ulike religiøse organisasjoner. Den første morsdagen ble feiret i en metodistkirke Philadelphia i 1908. Bakgrunnen er at lærerinnen Anna Marie Jarvis ville ære sin mor. Moren hadde i samarbeid med flere andre kvinner, arbeidet for å bedre sanitærforholdene til soldatene under den amerikanske borgerkrigen. Dette arbeidet fortsatte hun med også etter krigen. Da moren døde, ble det holdt en minnemarkering, og datteren Anna tok også initiativ til å stifte en offisiell minnemarkering for alle mødre.

Hun overtalte presten i kirken til å tale om morskjærlighet på søndagsskolen. Ikke lenge eter ble ”Mother’s Day” feiret i byer over hele USA. I 1912 ble det stiftet en internasjonal organisasjon for å innarbeide morsdagen også i andre land. I 1914 ble morsdag for første gang offisielt feiret etter anbefaling fra Kongressen i USA. Etter hvert spredte skikken seg også til Europa, først og fremst til Østerrike og Tyskland.

Morsdag i Norge

I Norge ble morsdagen først feiret i en metodistkirke i Bergen. Datoen var 9. februar 1919. Etter initiativ fra Karen Platou og Dorothea Schjoldager, fikk forslaget om feiring av dagen gjennomslag i Oslo. De jobbet også for å få lagt feiringen til den andre søndagen i februar. Bakgrunnen var antakelig at mai var opptatt med flere andre fest- og fridager.

Slik feirer vi morsdag

Etter hvert er dagen blitt en familiedag der det er familien som varter opp mor på forskjellige måter. Det er vanlig å stelle ekstra godt med sine mødre med en morsdagskake, gaver, blomster og andre hyggelige overraskelser. Å skrive et eget kort er også vanlig. Handelsstanden var på sin side raskt på banen med å komme med gavetips.