Fastelavn

Fastelavn innleder den romersk-katolske kirkens faste før påske, en periode på 40 dager der søndagene ikke er regnet med. Fastelavn faller alltid på søndag 7 uker (49 dager) før 1. påskedag. Bakgrunn og historikk Fastelavn har røtter fra middelalderen. Selve fasten innledes med askeonsdag. Etter hvert ble søndag kalt fleskesøndag eller fastelavnssøndag. Mandagen ble blåmandag, alternativt …

Les mer