Vintersolverv

Vintersolverv er dagen da sola «snur». Dagene vil bli lengre og mørket vare kortere. I hedenske tradisjoner hadde dagen en stor betydning, også utenom den naturlige forklaringen. Derfor ser vi i dag en nær kobling mellom vintersolverv, luciadagen, allehelgensdag og jul om vi sjekker kalenderen.

Vintersolverv i historien

Vintersolverv har vært en dag vi har markert gjennom mange århundrer. I tidligere tider viste man ikke den naturlige forklaringen til at solen snudde, og dermed fikk dagen litt forskjellige betydninger. I Skandinavia ble dagen feiret med luciadagen, frem til den gregorianske kalenderen ble tatt i bruk. Fra vikingetiden finner vi tradisjonen om feiring av Jol. Historikerne mener denne feiringen var en feiring av at man gikk lysere tider i møte.

Kelternes feiring av vintersolverv er en del av opphavet til dagens allehelgensdag, som faller nært vintersolverv. Kelterne feiret at sola snudde ved å tenne store bål og ha forskjellige skikker og ritualer. Dette skulle gi sola nye krefter. Gjennom de nye kreftene kunne sola skinne lengre og lengre for hver dag. I kombinasjon med denne markeringen trodde kelterne også at de døde vandret fritt mellom oss. Dermed finner vi allehelgensdag nært opp mot vintersolverv.

Hva skjer egentlig på vintersolverv

I dag har vintersolverv en naturlig forklaring, og de gamle hedenske forklaringene bruker vi ikke lengre. Vintersolverv er den dagen i året hvor sola står «lavest». Dermed også den korteste dagen, og lengste natten, i året. Det er ikke slik at solen egentlig står lavt. Det er jordens bane rundt sola som er årsaken til dette.

Jorden går i bane rundt solen. Samtidig roterer jorden rundt sin egen akse, og har en viss helling. På vintersolverv vil hellingen av jorden og jordens bane rundt solen være slik, at den nordligste halvkule er lengst borte fra solen. Dermed ser man solen kort tid over horisonten. Det fører til den korteste dagen i året. Deretter vil solen gi lys lengre og lengre, og dette kaller vi ofte for at «sola snur». I Norge er vintersolverv den 21. eller 22. desember.