Luciadagen

Luciadagen feires den 13.desember, men er ikke en offisiell merkedag i Norge. Skikken med å feire helgenen Lucia som døde martyrdøden rundt år 300 er forbeholdt den katolske kirke, men har ellers sterke tradisjoner i vårt naboland, Sverige. I Norge markeres Luciadagen mest blant barna.

Luciadagens opprinnelse

Lucia var en italiensk kvinne som levde på 280-tallet i Italia. Historien sier at hun ba til Gud om at moren, som led av en dødelig sykdom, skulle bli frisk. Lucia ble bønnhørt og for å takke Gud ga hun alle pengene sine til de fattige. De sies at hun vandret gjennom de mørklagte katakombene på Sicilia, der de aller mest fattige og de syke holdt til, med en lysekrone på hodet for å kunne se samtidig som hun bar inn mat og medisiner.

Historien som Lucia fortalte om morens helbredelse falt i dårlig jord og hun ble beordret arrestert og drept. Legenden sier at de forsøkte å brenne henne levende, men at flammene ikke ville røre ved henne. Hun døde martyrdøden for sin tro og ble etter sin død gjort til helgen og skytshelgen for byen Siracusa.

Feiring av Luciadagen

Særlig våre gode naboer, svenskene, har lange tradisjoner med Luciafeiring, helt tilbake til 1893. I 1927 ble det første offisielle Luciatoget arrangert og frem til den dag i dag er Luciadagen en svært viktig begivenhet i Sverige. I Globen i Stockholm kommer over tusen mennesker sammen hvert år for å gå i tog og et spesielt Luciatog arrangeres for årets Nobelprisvinnere.

Også i de andre nordiske landene markerer vi Luciadagen, men i mye mindre omfang. Tradisjonen med å gå i tog med levende lys, spise lussekatter og synge sanger til ære for Lucia er mest forbeholdt barn i barnehager og på barneskoler. På denne dagen besøker ofte barna omsorgshjem for de eldre, der de underholder med sang og deler ut lussekatter. For de fleste i Norge er Luciadagen først og fremst en del av juleforberedelsene og en trivelig anledning for å komme sammen og spise deilig Luciabakst.