Høstjevndøgn

Høstjevndøgn er en av de to dagene i året da solen står loddrett over ekvator. Under høstjevndøgn står solen i høstjevndøgnpunktet, som også refereres til som stjernebildet Jomfruen. Dagen faller ikke alltid på samme dag, men varierer mellom 22. og 23. september. Denne dagen er natt og dag like lange, der av navnet jevndøgn. Høstjevndøgn …

Les mer