Andre juledag (Stefanusdagen)

Fra den mer private feiringen julaften og førstedag jul, beveger julen seg annendag jul inn i romjulen med større sammenkomster sammen med venner, slekt og naboer. Ofte arrangeres det offentlig fest om kvelden, særlig på bygdene. Den liturgiske fargen for andre juledag er rødt.

Andre juledag – dagen for sosiale sammenkomster

Romjul er dagene mellom selve julehelgen og nyttårsaften og starter annen juledag. Ordet ”romjul” er opprinnelig et norrønt ord som betyr ”halvhellig” – det er dager som ikke trenger å bli holdt like strengt hellig som den egentlige julehelgen.

I andre kristne kulturer er ikke romjul feiret på samme måte som i Norden. Det er i disse dagene det er vanlig å arrangere juletrefester og sammenkomster for venner, naboer og slektninger som ikke tilhører den aller nærmeste familien – i tillegg til idrettsarrangementer og andre sosiale aktiviteter.
Ofte er det premiere på nye filmer annen juledag. Romjulssalget starter og mange benytter dagen til å bytte gaver. I de fleste andre land er andre juledag arbeidsdag, men i Norge er denne dagen fortsatt helligdag.

Romjulen er etter hvert for mange gått over til å bli vanlige arbeidsdager. Dette henger blant annet sammen med at juleforberedelsene har startet stadig tidligere med juleutstillinger i butikkene allerede en del steder i slutten av november. I tillegg har stadig flere gjeninnført skikken med lutefisk- og rakfisklag i ukene før jul.

Romjulstradisjoner

En del av tradisjonene fra gammelt av, var å gå julebukk. I England ble denne dagen kalt for ”Boxing Day”. Navnet kommer av at man laget bokser med mat og gaver som ble delt ut til de fattige.

Stefanusdagen

I kirkekalenderen er annen juledag helligdag og blir også kalt for Stefanusdagen. Stefanus var diakon i urkirken og regnes for å være den første kristne martyren. Etter at det ble rettet falske anklager mot ham, ble han dømt til døden og steinet til døde.